Asseco BLUEGASTRO - Výroba - Rozpracovanosť

From Hotelové systémy - Wiki
Revision as of 14:19, 9 October 2017 by Michal.sepak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Funkcia má informačný charakter. Je v nej možné nasimulovať objednávku výrobkov, tovarov a funkcia vypočíta koľko surovín sa má použiť. Objednávka a výpočet surovín sa dá vytlačiť.