Asseco BLUEGASTRO - Výroba - Rozpracovanosť

From Hotelové systémy - Wiki
Jump to navigation Jump to search

Funkcia má informačný charakter. Je v nej možné nasimulovať objednávku výrobkov, tovarov a funkcia vypočíta koľko surovín sa má použiť. Objednávka a výpočet surovín sa dá vytlačiť.