TouchCashDesk - Editácia priestorov a stolov

From Hotelové systémy - Wiki
Jump to navigation Jump to search

Servisná funkcia editácia priestorov a stolov umožňuje nastaviť zobrazenie podľa skutočných priestorov prevádzky - toto nastavenie uľahčuje orientáciu obsluhy. Zobrazenie stolov je dostupné na obrazovke Otvorené účty.

Editácia stolov je dostupná pre používateľov, ktorí majú túto funkciu povolené v nastavení prístupových práv na pokladnu TouchCaskDesk. Odporúčame povoliť toto nastavenie len používateľov s vyššími právami, ako je napríklad manažér, prevádzkar, hlavný časník. Neuvážená zmena nastavení stolov a priestorov môže spôsobiť závažné prevádzkové problémy.

Je dôležité uvedomiť si, že jednotlivé priestory sú spoločné pre všetky pokladne v rámci systému Asseco BLUEGASTRO:

  • po vytvorení nového priestoru sa tento priestor zobrazí na všetkých existujúcich pokladniach.
  • po založení novej pokladne má táto pokladňa zobrazené všetky existujúce priestory.
  • zobrazovanie/nezobrazovanie priestorov sa nastavuje na jednotlivých pokladniach.

Editácia preistorov a stolov je dostupná len na pokladni TouchCashDesk na obrazovke Servis. Na servisnú obrazovku je prístup priamo z Hlavného menu cez tlačidlo Servis.

Tcd btn servis.png

Editáciu priestorov a stolov je možné vyvolať cez toto tlačidlo: Tcd btn skrutkovac.png


Vytváranie a správa priestorov

Vytvorenie nového priestoru je možné cez tlačidlo: Tcd btn priestor.png.

Systém si vyžiada kód nového priestoru - tento môže obsahovať maximálne dva znaky. Kód priestoru slúži na rýchlu identifikáciu priestoru a taktiež je použitý v názve účtov, ktoré boli vytvorené v danom priestore. Kód nemusí byť unikátny - je možné mať viacero priestorov s rovnakým kódov. Túto možnosť

Pravý panel slúži na zmenu a prezeranie nastavení priestoru

  • kód je možné neskôr zmeniť na pravom paneli v poli Kód.
  • pole Názov slúži na zadanie slovného popisu priestoru - napr. Denný bar.