Hotelový systém


Hotelový systém Horec sa úspešne presadzuje na trhu už od začiatku 90-tych rokov. Množstvo spokojných zákazníkov prispelo svojimi skúsenosťami k tomu, že dnes sa radí medzi veľmi často používané a obľúbené systémy. Svojimi funkciami zastrešuje všetky oblasti riadenia procesov hotelovej recepcie a spolu s externými systémami a zariadeniami vytvára komplexné riešenie pre ubytovacie prevádzky. Pripojenie telefónnych ústrední, PAY-TV, systémov regulácie vykurovania, zmenárne, rezervačných portálov, gastronomických systémov, zámkových a prístupových systémov je samozrejmosťou.

Je možné ho použiť pre všetky veľkosti prevádzok – od malých penziónov, cez hotely, ubytovne, rekreačné zariadenia až po wellness centrá a kúpele. Vďaka svojej filozofii, jednoduchosti a variantnosti spĺňa požiadavky všetkých typov zariadení.

 

VYBRANÉ FUNKCIE SYSTÉMU HOREC

Objednávky
Príjem a evidencia objednávok ubytovania jednotlivcov alebo celých skupín na izby s možnosťou zafixovania konkrétnej izby. Prebookovanie hotela prostredníctvom objednávok na typ izby. Možnosť priradenia ceny za ubytovanie, objednanie služieb, definovanie ďalších požiadaviek hosťa. Automatické potvrdzovanie objednávok po prijatí zálohy.

Alokácie
Modul na evidenciu a sledovanie kapacít pridelených cestovným kanceláriám, určitým skupinám hostí alebo firmám. Umožňuje variabilne určiť maximálny dostupný počet izieb (na úrovni typov izieb) pre sledovanú skupinu. Na základe parametrov objednávok/pobytov systém Horec sleduje počet alokovaných izieb a nedovolí jeho prekročenie.

Webové rezervácie
Overovanie voľných kapacít ubytovacieho zariadenia, príjem a evidencia objednávok na typy izieb alebo izby, objednávanie balíkov alebo jednotlivých služieb, ale aj úhrada zálohy za ubytovanie online prostredníctvom webovej stránky ubytovacieho zariadenia. Webové rezervácie sú implementované v spolupráci s treťou stranou.

Príchod/Odchod hostí
Ubytovanie hosťa pri jeho príchode umožňuje definovanie jeho požiadaviek na služby, účtovanie, vzhľad záverečného účtu, spôsob platby, jazyk komunikácie a pod. Pri odchode hosťa je automaticky kontrolovaný stav účtu hosťa. Čiastočný odchod dovoľuje uvoľnenie izby, ale zároveň hosťovi zostáva otvorený účet pre naťažovanie položiek. Predčasný odchod, predčasný príchod, zrušenie príchodu alebo zmrazenie nevyplatených účtov sú ďalšie funkcie, ktoré uľahčujú prácu na recepcii.

Stáli hostia
Vernostný systém určený primárne na evidenciu stálych hostí. Zároveň prináša významné rozšírenie číselníkov pre marketingové potreby a evidenciu firiem. Umožňuje identifikáciu hostí pri príchode na základe pridelenej karty. Pri konzumácii v reštaurácii ponúka automatické uplatnenie cenového zvýhodnenia bez potreby zásahu obsluhy. Samozrejmosťou sú detailné štatistiky až na úroveň položiek v účtoch.

Cenotvorba
Efektívne nástroje pre tvorbu cenníkov, pravidiel poskytovania zliav a individuálnych cien vykonajú automatický výpočet výslednej ceny ubytovania bez zásahu recepcie. Balíky služieb umožňujú objednávanie a účtovanie ďalších poskytovaných služieb s osobitnými pravidlami cenotvorby.

FlexiRate
Externý systém, ktorý poskytuje centrálnu správu cenotvorby aj pre viaceré ubytovacie zariadenia naraz. Je plne integrovaný do systému Horec, ceny za ubytovanie sú priraďované bez zásahu obsluhy. Riešenie FlexiRate je dodávané v spolupráci s treťou stranou.

Pokladňa
Vystavenie záverečného účtu hosťa, fakturácia, platba cudzou menou, zálohové platby, finančné reporty, sledovanie stavu pokladne a ďalšie pokladničné operácie sú samozrejmosťou. Obsahuje tiež predaj služieb a doplnkového tovaru vrátane sledovania stavu zásob. Systém HOREC podporuje pripojenie fiskálnych tlačiarní v súlade so zákonom 289/2009 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Uzávierky a prehľady
Dôležité informácie o hosťoch, účtoch, stave pokladne a zásob, objednaných službách, finančných operáciách, štatistiky obsadenosti a report tržieb sú vždy poruke pre strategické rozhodovanie. Uzávierky systému automatizujú generovanie potrebných výstupov a štatistík.

Reporting
Nový modul pre tvorbu vlastných prehľadov z primárnych dát systému ako sú objednávky hostí, pobyty, objednané a zaplatené služby, účty apod. K dispozícii sú filtre, zoskupovanie dát aj exporty do formátov .xls, .xlsx, .pdf alebo .csv. Tento nástroj poskytuje nový pohľad na dáta v systéme HOREC.

Rezervácia priestorov
Evidencia pomocou grafického prehľadu miestností, služieb, personálu alebo iných priestorov (športové, relaxačné, wellness) obsahuje ich objednávanie, účtovanie a plánovanie vrátane väzby na ubytovaných hostí alebo objednávky. Široké použitie pre kongres, wellness, športoviská, rekreačné zariadenia a pod.

Prepojenie na systém BLUEGASTRO
Komplexné prepojenie s vlastným reštauračným systémom firmy Asseco Solutions. Prepojenie na úrovni skladov umožňuje jednotnú evidenciu v systéme BLUEGASTRO skladové pohyby ako nákup, vrátenie, medzistrediskové výdaje aj inventúry sú automaticky zasielané do systému HOREC. Predaje zo systému HOREC sú prenášané do systému BLUEGASTRO, kde je možné vykonať odbyty. Prepojenie na úrovni ubytovaných hostí umožňuje položkový prenos tržieb z gastro stredísk na účet ubytovaného hosťa. Pre kontrolné účely systém HOREC umožňuje vytlačiť kópie pôvodných účteniek, ktoré vznikli v systéme BLUEGASTRO. Samozrejmosťou je automatická synchronizácia ubytovaných hostí vrátane okamžitého prenosu zmien údajov ako aj možnosť identifikácie ubytovaného hosťa kartou.

Externé zariadenia a systémy
K dispozícií je celý rad prepojení na rôzne systémy vrátane zámkových kariet, prostredníctvom ktorých je možné vybudovať komplexný informačný systém. Prepojenie s PAY-TV, telefónmi, turniketmi a inými externými systémami generujúcimi tržby zaručuje automatický presun tržby na účet hosťa. Využitie nájdu aj zariadenia ako sú čítačky čipových kariet stálych hostí alebo čítačky dokladov.

Uvedený modul hotelovej recepcie je rozsiahly a komplexný systém spájajúci požiadaky náročnej prevádzky recepcie s vysokým štandardom jednoduchosti, rýchlosti a prehľadnosti obsluhy. Doplnením o ďalšie moduly sa značne zvýši jeho využiteľnosť vo Vašom zariadení.